Nasi mieszkańcy


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach jest placówką koedukacyjną dla 30 wychowanków z normą intelektualną i upośledzonych umysłowo.

Wychowankowie uczęszczają do następujących szkół:
  • Szkoła Podstawowa w Ustkowie,
  • Publiczne Gimnazjum w Warcie,
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sieradzu,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu, Warcie,
  • SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu,
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu.

Głównymi formami pracy z wychowankami prowadzonymi przez pracowników pedagogicznych są: rozmowy indywidualne, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne
i kompensacyjne, wyrównujące deficyty zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, projekcje odpowiednich programów edukacyjnych, gazetki tematyczne i inne.


Wychowankowie biorą aktywny udział w świętach narodowych, kościelnych i kalendarzowych organizowanych przez Placówkę np.: urodziny wychowanków, uroczystość I Komunii Świętej, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka. Uroczyście są obchodzone m. in. Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne, Nowy Rok. Wychowankowie biorą również czynny udział w uroczystościach proponowanych przez szkołę i inne instytucje.

W celu rozwijania interesowań wychowanków powstały sekcje:

-sekcja plastyczno- techniczna,
-sekcja filmowa,
-sekcja kulinarna,
-sekcja literacka,
-sekcja sportowa.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Foriasz , w dniu:  11‑05‑2006 11:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Foriasz , w dniu:  11‑05‑2006 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2013 12:32:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie